Miernik Stężenia Ozonu

Urządzenie pomiarowe pozwalające na pomiar stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym wykorzystywane przy Ozonowaniu lub do wolnych pomiarów stężenia gazu. W planach pragniemy rozbudować system o dodatkowe czujniki spięte w prostą sieć, umożliwiającą pomiar wielopunktowy i tworzenie map stężenia w danym pomieszczeniu. W oparciu o zdobyte doświadczenie, Możliwe będzie zbudowanie dowolnych innych mierników stężeń substancji gazowych np CO2 CO i cieczy jak np PH itp.